Select Page

Een van de onderdelen van het preoperatieve consult bij de anesthesioloog is het krijgen van informatie over de mogelijke verschillende anesthesietechnieken. Rekening houdend met de wensen van de patient, de risico’s die de verschillende technieken voor die patient met zich mee brengen, en de technische en logistieke mogelijkheden van het ziekenhuis, wordt er een keuze gemaakt voor een techniek die gebruikt zal worden tijdens de operatie.

Als anesthesioloog krijg je in de spreekkamer al snel een idee waar de voorkeur van de patient naar uitgaat. Sommige mensen moeten niet hebben van een ruggenprik, anderen huiveren bij de gedachte aan volledige narcose. Als in de toekomst een digitaal informed consent mogelijk zou worden, dus een informed consent zonder het bezoek van de patient aan de polikliniek, dan moeten we meer weten over de beweegredenen van patienten om voor de ene dan wel de andere techniek te kiezen.

Waarom kiezen patienten dus voor de ene of andere anestehsietechniek? Met deze vraag bovenaan, zijn eind 2021 drie psychologiestudenten uit Leiden en Tilburg begonnen aan hun masterthesis. Zij zullen vanuit meerdere invalshoeken (copingstijl, prikangst, persoonlijkheid, etc) proberen psychologische aanknopingspunten te vinden om deze vraag te beantwoorden.