Select Page

Op 7 september heeft ons project als casus gefungeerd op de Koersversnellingssessie. Het Erasmus MC stelt iedere 4 jaar een nieuwe Koers vast waarmee richting wordt gegeven aan het beleid. De huidige Koers is sterk gericht op technologisch innovatie waar ons project uiteraard prima in past. Onder leiding van de afdeling Management en Advies hebben 2 groepen van collega’s uit zeer verschillende delen van het Erasmus MC nagedacht over de ethische en morele vraagstukken bij zorg op afstand.

 Als casuseigenaar kregen we het volgende terug gekoppeld:

  • Start zo snel mogelijk, geen koudwatervrees
  • Zorg dat je helder hebt wie eventueel niet geschikt zijn voor zorg op afstand
  • Geef de patiënt altijd de keuze om of de digitale screening te doorlopen of een fysieke afspraak op de polikliniek (erbij) te krijgen
  • Bouw stapsgewijs op naar het volledige pakket
  • Zorg voor terugkoppeling naar de patiënt (vat de antwoorden samen)
  • Of een kennistest de juiste wijze is om een informed consent te waarborgen werd gemengd over gedacht. Een methode om te meten dat de voorlichtingsvideo’s volledig bekeken zijn werd ook geopperd.
  • De verwachting is dat patiënten juist meer informatie krijgen dan voorheen.

Praktisch gezien verwerken we een aantal van deze punten in een vragenlijst voor patienten waarmee we de digitale screening willen evalueren.

 Wij danken de deelnemers hartelijk voor hun inbreng. Voor ons was dit een zeer nuttige time-out in het proces van technologische innovatie.