Select Page

Meer en meer worden er diensten aangeboden online. Je vakantie, belasting of je hypotheek, je kunt tegenwoordig bijna alles regelen vanaf de bank. De gezondheidszorg is niet typisch een dienst die op afstand geleverd kan worden, maar daar waar dat wel kan is het de moeite waard dit te onderzoeken.

In ons vakgebied, de anesthesiologie, zijn er al langer bewegingen om de preoperatieve screening zoveel mogelijk online aan te bieden. Echter op landelijk niveau hebben we met elkaar afgesproken dat er altijd een fysiek contact moet plaats vinden tussen anesthesioloog en patient voordat er akkoord gegeven wordt voor de anesthesie rondom een operatie.

Wij denken dat met de juiste selectie van patienten, en met de nodige veiligheidsmechanismes ingebouwd, patienten naar volle tevredenheid van zowel patient als dokter thuis, zelfstandig de preoperatieve screening kunnen doorlopen en afronden. Middels dit project willen wij deze gedachte onderzoeken.