Select Page

Digitaal Informed Consent

tijdens de Anesthesiologische preoperatieve screening.

Logo NovaCair
Logo NovaCair

Koersversnellingssessie

Op 7 september heeft ons project als casus gefungeerd op de Koersversnellingssessie. Het Erasmus MC stelt iedere 4 jaar een nieuwe Koers vast waarmee richting wordt gegeven aan het beleid. De huidige Koers is sterk gericht op technologisch innovatie waar ons project...

read more

TKI Grant voor DigICA project

De Top Sector Life Sciences & Health (LSH) heeft aan ons project een PPP (public-private-partnerships) allowance toegekend van ruim €400.000. Samen met de investeringen vanuit het Erasmus MC en NovaCair komt de het totale bedrag op bijna €900.000 en is hiermee de...

read more

Over ons

DigICA staat voor Digitaal Informed Consent Anesthesiologie. Ons streven is een wetenschappelijke basis te leggen voor een preoperatieve screening vanuit thuis.