Select Page

De Top Sector Life Sciences & Health (LSH) heeft aan ons project een PPP (public-private-partnerships) allowance toegekend van ruim €400.000. Samen met de investeringen vanuit het Erasmus MC en NovaCair komt de het totale bedrag op bijna €900.000 en is hiermee de financiering voor het hele project gedekt. De Top Sector LSH stimuleert multidisciplinaire publiek-private samenwerkingen om innovatie te stimuleren. Ons project draagt met name bij aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door onnodig ziekenhuis bezoek te voorkomen en patiënten in hun eigen huis zorg te kunnen bieden. We zijn blij dat de Top Sector ook overtuigd is van de waarde van het DigICA project.